Obligatorisk opplæring Trinn 1

Obligatorisk trafikalt grunnkurs (tgk)

Før du kan begynne å øvingskjøre (privat eller ved godkjent opplæringsinstitusjon) må du ta trafikalt grunnkurs. Dette ble innført fra 1. januar 2005, og gjelder deg som skal ta førstegangs førerkort. Har du mopedførerkort fra før vil du ikke trenge trafikalt grunnkurs, men må gjennomføre førstehjelp dersom dette ikke er tatt tidligere. Du øvelseskjører da med mopedførerkortet som bevis.

Trafikalt grunnkurs er obligatorisk og er felles for alle de lette kjøretøyklassene (moped, motorsykkel, personbil, tre- og firehjuls moped, snøscooter og traktor) Kurset er i alt på 17 undervisningstimer og omhandler:

  • Trafikkopplæringen
  • Grunnleggende forståelse for trafikk
  • Mennesket i trafikken
  • Øvingskjøring og kjøreerfaring
  • Førstehjelp
  • Tiltak ved trafikkulykke
  • Trafikanti mørket (mørkedemo)

Alle over 25 år fritatt for deler av trafikalt grunnkurs og trenger kun førstehjelp og mørkekjøring. Disse delene må være gjennomført før praktisk førerprøve. Det innebærer at personer over 25 år kan øvingskjøre, og starte opplæring ved trafikkskole, uten å ha kurset.

Obligatorisk mørkekjøring/trafikant i mørket

Hvis du ikke har gjennomført mørkekjøringsdelen, vil retten til å øvingskjøre være tidsbegrenset til sommerhalvåret. Dette vil framgå av beviset.

Gjennomfører du grunnkurs i perioden 1.november til 15. mars må du delta på mørkekjøringsdemo for å få grunnkurset godkjent. Tar du trafikalt grunnkurs utenom denne perioden, må du gjennomføre mørkekjøring påfølgende høst/vinter. Når mørkekjøringen er gjennomført vil det ikke være noen tidsbegrensning på beviset. Mørkekjøring idag er en demonstrasjon hvor eleven sitter på i kjøreskolebilen, den tar litt over 2 timer og foregår på kveldstid. Det er kun kjørelærer som står for kjøringen og elevene observerer. Vi anbefaler å ha på varme klær da den praktiske delen foregår utendørs. Vi kjører kurs flere dager i uken hver uke i vinterhalvåret.

Gjennom opplæringen i trinn 1 skal du utvikle en grunnleggende forståelse for hva bilkjøring, moped- eller motorsykkelkjøring, kjøring med traktor eller snøscooter innebærer. Dette kurset skal gi deg grunnleggende forståelse for trafikk og være utgangspunkt for videre opplæring. Aldersgrensen for å ta kurset er 15 år. Har du allerede førerkort i en klasse (bortsett fra M 145) eller mopedførerbevis, kan du øvingskjøre i en annen klasse uten trafikalt grunnkurs. Men har du mopedførerbevis, førerkort M 146 (tohjuls moped), S (snøscooter) etter T (traktor) må du likevel ta mørkekjøring og førstehjelp før du kan gå opp til førerprøven! Har du M 145 må ta du fullt trafikalt grunnkurs før øvingskjøring.

Åpningstider

10:30 - 17:00
10:30 - 16:00
10:30 - 15:00

Obligatorisk opplæring

Det er idag 4 trinn man skal igjennom på veien til førerkortet. Disse trinnene har noe obligatorisk innhold og noe som er basert på egeninnsats.

Siste nytt

Vi tilbyr opplæring både med manuell og automat