Skolens regler

Velkommen til kjøreopplæring - vi vil gjøre vårt beste for et godt samarbeid! Ved oppstart har du kanskje valgt kjørelærer ut fra andres anbefalinger eller blitt tildelt en fra skolens side. Det er viktig for oss at kjemien stemmer så vær derfor ikke redd for å komme med tilbakemeldinger.

Kjøretimer/Praktisk opplæring

Kjørebevis må alltid medbringes ved kjøretimer på skole og øvelseskjøring privat. Dette er enten beviset fra trafikkstasjonen for gjennomført TGK eller mopedførerkort. Dersom dette ikke medbringes kan kjøretimen heller ikke lovlig gjennomføres. Det er viktig å overholde bestilte timer. Vi sender deg gjerne sms-varsel kvelden før en kjøretime. Den som øvelseskjører med deg hjemme har mulighet til å være med på kjøretimene.

Avbestilling

Avbestilles må gjøres senest ett virkedøgn før timen starter. Obligatoriske temaer har syv virkedøgns avbestillingsfrist. Gjøres avbestillingen senere enn dette, må du betale for timen i sin helhet. Ved sykdom kan fremvist legeerklæring godkjennes/være gyldig fravær. Lærer og elev har begge 15 min gjensidig venteplikt etter at timen har begynt.

Betaling

Opplæringen skal betales samtidig som den skjer. Vi har ikke mulighet til å gi kreditt. Du kan betale med kort eller kontant på kontoret. Vi kan også sende faktura på epost fra vårt elevsystem med unik KID for hver elev. Dersom du er under 18 år må du oppgi epostadresse til foresatt.

Skolen vil ikke la deg gå opp til praktisk prøve/førerprøve dersom du ikke er à jour med betaling. Eventuelle kostnader/gebyrer i forbindelse med at den praktiske prøven ikke blir kjørt tilfaller eleven.

Åpningstider

10:30 - 17:00
10:30 - 16:00
10:30 - 15:00

Obligatorisk opplæring

Det er idag 4 trinn man skal igjennom på veien til førerkortet. Disse trinnene har noe obligatorisk innhold og noe som er basert på egeninnsats.