Sikkerhetskontroll klasse B

Centrum Asker Trafikkskole AS

Sikkerhetskontroll klasse B

KONTROLL AV Hjul og dekk

UTFØRELSE

Kontroller dekk og felg for skader

Visuell kontroll

Hvilke skader er mest vanlig?

Rifter/ sår på dekksidene, bulk i felgkant

Kontrollere dekkslitasje på begge forhjul

Visuell kontroll

Kontrollere dekkslitasje på begge bakhjul

Visuell kontroll

Hva kan slitasjen fortelle deg?

Forstilling, lufttrykk

Kontroller mønsterdybden på begge fordekk

Visuell kontroll, dybdemåler

Hva er risikoen ved å kjøre med for liten mønsterdybde?

Dårlig veigrep, vannplaning

Kontroller at forhjulene har rett dimensjon

 Visuell kontroll 

Hva er riktig lufttrykk i forhjulene på denne bilen?

Se instruksjonsbok, merke i dør eller tanklokk

Kontroller at lufttrykket er riktig i forhjul

 Visuell kontroll eller bruk lufttrykkmåler

Hvor stor bæreevne må dekkene på denne bilen ha?

Se vognkort (L1 for eksempel 89) hastighetssymbol

Kontroller at bakre dekk har riktig bæreevne

Visuell kontroll

 

 

KONTROLL AV Lasteevne

UTFØRELSE

Hva er største tillatte totalvekt på tilhenger denne bilen kan dra?

Se/vis i vognkortet

Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med tilhenger med for stor tillatt nyttevekt?

Ulovlig, veggrep forhjul, kursstabilitet, bremselengde, blendingsfare

Hvor stor tillatt totalvekt kan tilhenger bak denne bilen ha når fører har

Førerkort klasse B?

Se/vis vognkort, førerkortforskriften (egenvekt bil)

Hvilke ulemper kan du oppleve hvis du har for tung last i bilen?

Kjøreegenskaper, bremselengde, blendingsfare

Hvor stor nyttelast kan denne bilen ha i tillegg til oss som er i bilen nå?

Se/vis i vognkort, regn ut cirka

Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med for tung tilhenger?

Veggrep på forhjul, kursstabilitet, bremselengde, blendingsfare

 

KONTROLL AV Bremser

UTFØRELSE

RESULTAT

KRAV

Bremsekraftforsterker

Trå pedalen inn 4-5 ganger, hold mens du startet bilen

Pedalen skal sige inn idet motoren starter

 

Pedalvandring

Trå pedalen inn så langt som mulig

Full bremseeffekt før pedalen er 2/3 inne

 

Trykkprøve

Press pedalen hardt inn i 5 sekunder

Pedalen skal ikke gi etter, hvis så: tyder på lekkasje

Tåle 100 kg

Parkeringsbrems

La parkeringsbremsen stå på. Prøv å sette bilen i drift.

P-bremsen skal holde igjen. Varsellampe for 2krets

Skal holde i

Abs lampe

Kontrollere

bremsesystem skal lyse

10% stigning

Varsellamper

Påvis lamper og kontroller om de virker

Lampe skal kun lyse ved tiltrukket p-brems

 

Bremsevæskenivå

Påvis beholder & bremsevæskenivå; hvorfor under max?

Nivå mellom max og min; slitasje eller lekkasje

Lyse hvis under min

Bremsevirkning

Normalbrems og nødbrems

Bilen skal stanse raskt uten ulyd eller risting

 

Skjevtrekk

Kjør rett frem med løst rattgrep, foreta normalbrems

Bilen skal holde stabil kurs. Ingen vibrasjoner

 

 

KONTROLL AV Styring

UTFØRELSE

RESULTAT

KRAV

Servotilslag

Drei rattet mens du starter bilen

Rattet "løsner" mot den retningen det dreies

 

Dødgang mellom ratt og

Små rattbevegelser. Motoren i gang, se etter

Rattet skal ikke kunne beveges i særlig grad før

Max 2-3 cm

hjul (begge hjul)

bevegelse på begge forhjul (få hjelp til høyre hjul)

hjulene beveger seg

dødgang/rattbevegelse

Oljenivå servostyring

Påvis beholder og oljeenivå

Oljenivå mellom strekene på peilepinnen i lokket

 

Dødgang i styremekanisme

Kjør rett frem med små rattbevegelser frem og tilbake

Bilen skal reagere presist nesten umiddelbart

Max 2-3 cm

Retningsstabilitet

Kjør rett frem med løst rattgrep

Bilen skal holde stabil kurs.

 

Selvoppretting

Kjør og sving fullt. Begge veier

Bilen skal rette seg opp jevnt etter sving. Ingen lyd

 

 

KONTROLL AV

UTFØRELSE

RESULTAT

KRAV

Motorolje

Tørk av oljepinnen, mål oljenivå

Nivå mellom min og max

Riktig olje til motor

Batteri

Påvis hvis synlig

 

 

Lysutstyr

 

 

 

Alle bilens utvendige lykter

Funksjonsprøve. Tilstand på glass, refleks og reflektor

Lys og varsellys skal fungere. Alt skal være rent

Alt skal virke

KONTROLL AV Vinduspusser/spylere

UTFØRELSE

RESULTAT

KRAV

Funksjonsprøve

Kontroller alle trinn samt spyling

 

Skal fungere

Pusserblad

Kontroller gummi og innfesting

Hel & ren gummi. Bladet inntil ruta, ikke komme striper

God sikt uansett vær

Spylervæske

Påvis beholder og nivå

Varsellampe for spylervæske bør ikke lyse

 

                 

 

KONTROLL AV

UTFØRELSE

RESULTAT

KRAV

Bilbelte

Funksjonsprøve

Riktig høyde, ikke slitt, ikke vridd, lås, rulle

Påbudt

Varseltrekant

Funksjonsprøve

Påse. Settes opp 150-250 meter unna.

Påbudt

Refleksvest

Funksjonsprøve

Påse. Tas på før utstigning.

Påbudt

KONTROLL AV

UTFØRELSE

RESULTAT

KRAV

Defroster/varmeapparat

Funksjonsprøve; luftstyring, vifte og temperatur

Luft skal blåse i ønsket retning, styrke og temperatur

 

Elektriske tråder i bakrute

Funksjonsprøve

Eventuell dugg/is skal forsvinne

 

Varsellys

Funksjonsprøve

Alle blinklys skal lyse

Alle blinklys virker

 

KONTROLL AV Varsellamper

UTFØRELSE

RESULTAT

KRAV

Motorolje

Skru på tenningen

Lampen lyser rødt, slukker når motoren starter

 

Lading av batteriet

Skru på tenningen

Lampen lyser rødt, slukker når motoren starter

 

To-krets bremsesystem

Skru på tenningen trekk til håndbremsen

Lampen lyser rødt, slukker når håndbrems løses

 

Spylervæske

Skru på tenningen

Lampen lyser gult hvis spylervæske mangler

 

Fjernlys

Skru på tenningen og lyset

Lampen lyser blått når fjernlyset lyser

 

Blinklys

Skru på tenningen og blinklys eller varsellys

Lampen blinker grønt. Pil mot retningen du blinker

 

Tåkelys foran

Skru på tenningen og lyset

Lampen lyser grønt når tåke/grøftlyset er tent

Ikke på alle biler

Tåkelys bak

Skru på tenningen og lyset

Lampen lyser gult når tåke/grøftlyset er tent

Ikke på alle biler

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KONTROLL AV

UTFØRELSE

Lasteevne

 

Hva er største tillatte totalvekt på tilhenger denne bilen kan dra?

Se/vis i vognkortet

Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med tilhenger med for stor tillatt nyttevekt?

Ulovlig, veggrep forhjul, kursstabilitet, bremselengde, blendingsfare

Hvor stor tillatt totalvekt kan tilhenger bak denne bilen ha når fører har

Førerkort klasse B?

Se/vis vognkort, førerkortforskriften (egenvekt bil)

Hvilke ulemper kan du oppleve hvis du har for tung last i bilen?

Kjøreegenskaper, bremselengde, blendingsfare

Hvor stor nyttelast kan denne bilen ha i tillegg til oss som er i bilen nå?

Se/vis i vognkort, regn ut cirka

Hvilke konsekvenser kan det få å kjøre med for tung tilhenger?

Veggrep på forhjul, kursstabilitet, bremselengde, blendingsfare

 

 

 

 

 

 

 

KONTROLL AV

UTFØRELSE

RESULTAT

KRAV

Bremser (bil i ro & bil i bevegelse)

 

 

Bremsekraftforsterker

Trå pedalen inn 4-5 ganger, hold mens du startet bilen

Pedalen skal sige inn idet motoren starter

 

Pedalvandring

Trå pedalen inn så langt som mulig

Full bremseeffekt før pedalen er 2/3 inne

 

Trykkprøve

Press pedalen hardt inn i 5 sekunder

Pedalen skal ikke gi etter, hvis så: tyder på lekkasje

Tåle 100 kg

Parkeringsbrems

La parkeringsbremsen stå på. Prøv å sette bilen i drift.

P-bremsen skal holde igjen. Varsellampe for 2krets

Skal holde i

Abs lampe

Kontrollere

bremsesystem skal lyse

10% stigning

Varsellamper

Påvis lamper og kontroller om de virker

Lampe skal kun lyse ved tiltrukket p-brems

 

Bremsevæskenivå

Påvis beholder & bremsevæskenivå; hvorfor under max?

Nivå mellom max og min; slitasje eller lekkasje

Lyse hvis under min

Bremsevirkning

Normalbrems og nødbrems

Bilen skal stanse raskt uten ulyd eller risting

 

Skjevtrekk

Kjør rett frem med løst rattgrep, foreta normalbrems

Bilen skal holde stabil kurs. Ingen vibrasjoner

 

 

KONTROLL AV

UTFØRELSE

RESULTAT

KRAV

Styring (bil i ro & bil i bevegelse)

 

 

Servotilslag

Drei rattet mens du starter bilen

Rattet "løsner" mot den retningen det dreies

 

Dødgang mellom ratt og

Små rattbevegelser. Motoren i gang, se etter

Rattet skal ikke kunne beveges i særlig grad før

Max 2-3 cm

hjul (begge hjul)

bevegelse på begge forhjul (få hjelp til høyre hjul)

hjulene beveger seg

dødgang/rattbevegelse

Oljenivå servostyring

Påvis beholder og oljeenivå

Oljenivå mellom strekene på peilepinnen i lokket

 

Dødgang i styremekanisme

Kjør rett frem med små rattbevegelser frem og tilbake

Bilen skal reagere presist nesten umiddelbart

Max 2-3 cm

Retningsstabilitet

Kjør rett frem med løst rattgrep

Bilen skal holde stabil kurs.

 

Selvoppretting

Kjør og sving fullt. Begge veier

Bilen skal rette seg opp jevnt etter sving. Ingen lyd

 

 

KONTROLL AV

UTFØRELSE

RESULTAT

KRAV

Motorolje

Tørk av oljepinnen, mål oljenivå

Nivå mellom min og max

Riktig olje til motor

Batteri

Påvis hvis synlig

 

 

Lysutstyr

 

 

 

Alle bilens utvendige lykter

Funksjonsprøve. Tilstand på glass, refleks og reflektor

Lys og varsellys skal fungere. Alt skal være rent

Alt skal virke

KONTROLL AV Vinduspusser/spylere

UTFØRELSE

RESULTAT

KRAV

Funksjonsprøve

Kontroller alle trinn samt spyling

 

Skal fungere

Pusserblad

Kontroller gummi og innfesting

Hel & ren gummi. Bladet inntil ruta, ikke komme striper

God sikt uansett vær

Spylervæske

Påvis beholder og nivå

Varsellampe for spylervæske bør ikke lyse

 

 

KONTROLL AV

UTFØRELSE

RESULTAT

KRAV

Bilbelte

Funksjonsprøve

Riktig høyde, ikke slitt, ikke vridd, lås, rulle

Påbudt

Varseltrekant

Funksjonsprøve

Påse. Settes opp 150-250 meter unna.

Påbudt

Refleksvest

Funksjonsprøve

Påse. Tas på før utstigning.

Påbudt

 

KONTROLL AV Varsellamper

UTFØRELSE

RESULTAT

KRAV

Motorolje

Skru på tenningen

Lampen lyser rødt, slukker når motoren starter

 

Lading av batteriet

Skru på tenningen

Lampen lyser rødt, slukker når motoren starter

 

To-krets bremsesystem

Skru på tenningen trekk til håndbremsen

Lampen lyser rødt, slukker når håndbrems løses

 

Spylervæske

Skru på tenningen

Lampen lyser gult hvis spylervæske mangler

 

Fjernlys

Skru på tenningen og lyset

Lampen lyser blått når fjernlyset lyser

 

Blinklys

Skru på tenningen og blinklys eller varsellys

Lampen blinker grønt. Pil mot retningen du blinker

 

Tåkelys foran

Skru på tenningen og lyset

Lampen lyser grønt når tåke/grøftlyset er tent

Ikke på alle biler

Tåkelys bak

Skru på tenningen og lyset

Lampen lyser gult når tåke/grøftlyset er tent

Ikke på alle biler

KONTROLL AV

UTFØRELSE

RESULTAT

KRAV

Andre betjeningsorganer

 

 

 

Defroster/varmeapparat

Funksjonsprøve; luftstyring, vifte og temperatur

Luft skal blåse i ønsket retning, styrke og temperatur

 

Elektriske tråder i bakrute

Funksjonsprøve

Eventuell dugg/is skal forsvinne

 

Varsellys

Funksjonsprøve

Alle blinklys skal lyse

Alle blinklys virker

Ta kontakt

Adresse

Bankveien 11

1383 Asker

669 02 550

info@centrum-asker.no

Messenger

Medlem av:

Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund-logo

Bruk av dine data

For å kunne levere tjenesten og tilby en best mulig brukeropplevelse til deg, samler vi inn og behandler en del teknisk informasjon om besøkende på nettsiden. Les mer om hvordan vi behandler personvern.

Mer informasjon
Jeg forstår

Personverninnstillinger

Ditt valg vil bli lagret i informasjonskapsler i nettleseren din slik at vi kan huske dine innstillinger neste gang du besøker centrum-asker.no. Les mer om hva vi lagrer i informasjonskapslene her.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre våre tjenester. Når vi har et inntrykk av hvilke tjenester du bruker og hvordan du bruker dem, får vi et bedre bilde av din brukeropplevelse, og kan jobbe videre for at Centrum Asker & Bærum Verk Trafikkskole AS kan tilby deg en best mulig tjeneste.

Jeg godkjenner at mine data benyttes for å gi meg en bedre brukeropplevelse.

Ikke godkjenn
Godkjenn