Kursoversikt

Centrum Asker Trafikkskole AS

Personbil

First aid and traffic accident responsibilities -English course

Mandatory course for all above age 25

 • Dag 1 - 19.10.22 kl. 14:30 - 17:30

Plasser: 2

Klasse: Personbil (B)


Tiltak ved trafikkulykke

For deg over 25 år. Omhandler Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp samt Tiltak ved trafikkulykke

 • Dag 1 - 03.11.22 kl. 17:00 - 20:00

Plasser: 1

Klasse: Personbil (B)


Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 14.11.22 kl. 17:00 - 19:45

Plasser: 1

Klasse: Personbil (B)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Night driving (course in english)

Mandatory part of level 1. Takes place in class room and car. The driving instructor drives the car while the students are passengers

 • Dag 1 - 21.11.22 kl. 16:00 - 18:45

Plasser: 3

Klasse: Personbil (B)

Sted: School office - dress for the outdoors

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 23.11.22 kl. 18:45 - 21:15

Plasser: 3+

Klasse: Personbil (B)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Tiltak ved trafikkulykke

For deg over 25 år. Omhandler Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp samt Tiltak ved trafikkulykke

 • Dag 1 - 01.12.22 kl. 17:00 - 20:00

Plasser: 2

Klasse: Personbil (B)


Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 05.12.22 kl. 16:00 - 18:45

Plasser: 3+

Klasse: Personbil (B)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 14.12.22 kl. 16:00 - 18:45

Plasser: 3+

Klasse: Personbil (B)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 11.01.23 kl. 16:00 - 18:45

Plasser: 3+

Klasse: Personbil (B)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 18.01.23 kl. 16:00 - 18:45

Plasser: 3+

Klasse: Personbil (B)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 30.01.23 kl. 16:00 - 18:45

Plasser: 3+

Klasse: Personbil (B)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Night driving (course in english)

Mandatory part of level 1. Takes place in class room and car. The driving instructor drives the car while the students are passengers

 • Dag 1 - 06.02.23 kl. 17:00 - 19:45

Plasser: 3+

Klasse: Personbil (B)

Sted: Trafikkskolen, dress for the outdoors

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 08.02.23 kl. 17:00 - 19:45

Plasser: 3+

Klasse: Personbil (B)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 15.02.23 kl. 17:00 - 19:45

Plasser: 3+

Klasse: Personbil (B)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 27.02.23 kl. 17:30 - 20:15

Plasser: 3+

Klasse: Personbil (B)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 01.03.23 kl. 17:30 - 20:15

Plasser: 3+

Klasse: Personbil (B)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 08.03.23 kl. 18:00 - 20:45

Plasser: 3+

Klasse: Personbil (B)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 15.03.23 kl. 18:00 - 20:45

Plasser: 3+

Klasse: Personbil (B)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Personbil automat

Tiltak ved trafikkulykke

For deg over 25 år. Omhandler Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp samt Tiltak ved trafikkulykke

 • Dag 1 - 03.11.22 kl. 17:00 - 20:00

Plasser: 1

Klasse: Personbil automat (BAut)


Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 14.11.22 kl. 17:00 - 19:45

Plasser: 1

Klasse: Personbil automat (BAut)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Night driving (course in english)

Mandatory part of level 1. Takes place in class room and car. The driving instructor drives the car while the students are passengers

 • Dag 1 - 21.11.22 kl. 16:00 - 18:45

Plasser: 3

Klasse: Personbil automat (BAut)

Sted: School office - dress for the outdoors

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 23.11.22 kl. 18:45 - 21:15

Plasser: 3+

Klasse: Personbil automat (BAut)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Tiltak ved trafikkulykke

For deg over 25 år. Omhandler Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp samt Tiltak ved trafikkulykke

 • Dag 1 - 01.12.22 kl. 17:00 - 20:00

Plasser: 2

Klasse: Personbil automat (BAut)


Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 05.12.22 kl. 16:00 - 18:45

Plasser: 3+

Klasse: Personbil automat (BAut)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 14.12.22 kl. 16:00 - 18:45

Plasser: 3+

Klasse: Personbil automat (BAut)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 11.01.23 kl. 16:00 - 18:45

Plasser: 3+

Klasse: Personbil automat (BAut)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 18.01.23 kl. 16:00 - 18:45

Plasser: 3+

Klasse: Personbil automat (BAut)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 30.01.23 kl. 16:00 - 18:45

Plasser: 3+

Klasse: Personbil automat (BAut)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Night driving (course in english)

Mandatory part of level 1. Takes place in class room and car. The driving instructor drives the car while the students are passengers

 • Dag 1 - 06.02.23 kl. 17:00 - 19:45

Plasser: 3+

Klasse: Personbil automat (BAut)

Sted: Trafikkskolen, dress for the outdoors

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 08.02.23 kl. 17:00 - 19:45

Plasser: 3+

Klasse: Personbil automat (BAut)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 15.02.23 kl. 17:00 - 19:45

Plasser: 3+

Klasse: Personbil automat (BAut)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 27.02.23 kl. 17:30 - 20:15

Plasser: 3+

Klasse: Personbil automat (BAut)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 01.03.23 kl. 17:30 - 20:15

Plasser: 3+

Klasse: Personbil automat (BAut)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 08.03.23 kl. 18:00 - 20:45

Plasser: 3+

Klasse: Personbil automat (BAut)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 15.03.23 kl. 18:00 - 20:45

Plasser: 3+

Klasse: Personbil automat (BAut)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs

Trafikalt grunnkurs inkl trafikant i mørket

Holdes i vinterhalvåret og fordeler seg over 5 dager totalt

 • Dag 1 - 31.10.22 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 2 - 01.11.22 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 3 - 02.11.22 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 4 - 03.11.22 kl. 17:00 - 20:00
 • Dag 5 - 23.11.22 kl. 16:00 - 18:45

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Trafikkskolen, møt opp presis og husk klær etter vær :)

4 150 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs inkl trafikant i mørket

Holdes i vinterhalvåret og fordeler seg over 5 dager totalt

 • Dag 1 - 31.10.22 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 2 - 01.11.22 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 3 - 02.11.22 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 4 - 03.11.22 kl. 17:00 - 20:00
 • Dag 5 - 09.11.22 kl. 17:00 - 19:45

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Trafikkskolen, møt opp presis og husk klær etter vær :)

4 150 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs inkl trafikant i mørket

Holdes i vinterhalvåret og fordeler seg over 5 dager totalt

 • Dag 1 - 31.10.22 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 2 - 01.11.22 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 3 - 02.11.22 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 4 - 03.11.22 kl. 17:00 - 20:00
 • Dag 5 - 07.11.22 kl. 17:00 - 19:45

Plasser: 1

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Trafikkskolen, møt opp presis og husk klær etter vær :)

4 150 kr

Påmelding

Tiltak ved trafikkulykke

For deg over 25 år. Omhandler Plikter ved trafikkuhell og førstehjelp samt Tiltak ved trafikkulykke

 • Dag 1 - 03.11.22 kl. 17:00 - 20:00

Plasser: 1

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)


Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 14.11.22 kl. 17:00 - 19:45

Plasser: 1

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Night driving (course in english)

Mandatory part of level 1. Takes place in class room and car. The driving instructor drives the car while the students are passengers

 • Dag 1 - 21.11.22 kl. 16:00 - 18:45

Plasser: 3

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: School office - dress for the outdoors

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 23.11.22 kl. 18:45 - 21:15

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs inkl trafikant i mørket

Holdes i vinterhalvåret og fordeler seg over 5 dager totalt

 • Dag 1 - 28.11.22 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 2 - 29.11.22 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 3 - 30.11.22 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 4 - 01.12.22 kl. 17:00 - 20:00
 • Dag 5 - 05.12.22 kl. 16:00 - 18:45

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

4 150 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs inkl trafikant i mørket

Holdes i vinterhalvåret og fordeler seg over 5 dager totalt

 • Dag 1 - 28.11.22 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 2 - 29.11.22 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 3 - 30.11.22 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 4 - 01.12.22 kl. 17:00 - 20:00
 • Dag 5 - 07.12.22 kl. 16:00 - 18:45

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

4 150 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 05.12.22 kl. 16:00 - 18:45

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 14.12.22 kl. 16:00 - 18:45

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 11.01.23 kl. 16:00 - 18:45

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 18.01.23 kl. 16:00 - 18:45

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs inkl trafikant i mørket

Holdes i vinterhalvåret og fordeler seg over 5 dager totalt

 • Dag 1 - 23.01.23 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 2 - 24.01.23 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 3 - 25.01.23 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 4 - 26.01.23 kl. 17:00 - 20:00
 • Dag 5 - 30.01.23 kl. 16:00 - 18:45

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

4 150 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs inkl trafikant i mørket

Holdes i vinterhalvåret og fordeler seg over 5 dager totalt

 • Dag 1 - 23.01.23 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 2 - 24.01.23 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 3 - 25.01.23 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 4 - 26.01.23 kl. 17:00 - 20:00
 • Dag 5 - 01.02.23 kl. 16:00 - 18:45

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

4 150 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 30.01.23 kl. 16:00 - 18:45

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Night driving (course in english)

Mandatory part of level 1. Takes place in class room and car. The driving instructor drives the car while the students are passengers

 • Dag 1 - 06.02.23 kl. 17:00 - 19:45

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Trafikkskolen, dress for the outdoors

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 08.02.23 kl. 17:00 - 19:45

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 15.02.23 kl. 17:00 - 19:45

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs inkl trafikant i mørket

Holdes i vinterhalvåret og fordeler seg over 5 dager totalt

 • Dag 1 - 20.02.23 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 2 - 21.02.23 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 3 - 22.02.23 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 4 - 23.02.23 kl. 17:00 - 20:00
 • Dag 5 - 27.02.23 kl. 17:30 - 20:15

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

4 150 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs inkl trafikant i mørket

Holdes i vinterhalvåret og fordeler seg over 5 dager totalt

 • Dag 1 - 20.02.23 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 2 - 21.02.23 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 3 - 22.02.23 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 4 - 23.02.23 kl. 17:00 - 20:00
 • Dag 5 - 01.03.23 kl. 17:30 - 20:15

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

4 150 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 27.02.23 kl. 17:30 - 20:15

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 01.03.23 kl. 17:30 - 20:15

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 08.03.23 kl. 18:00 - 20:45

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikant i mørket

Obligatorisk for alle aldersgrupper. Gjennomføres i perioden september-mars

 • Dag 1 - 15.03.23 kl. 18:00 - 20:45

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Trafikkskolen - kle deg for kurs utendørs :)

1 950 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs

Kurset går over 4 dager og gir rett til øvelseskjøring. Trafikant i mørket kjøpes separat påfølgende vinter

 • Dag 1 - 27.03.23 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 2 - 28.03.23 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 3 - 29.03.23 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 4 - 30.03.23 kl. 17:00 - 20:00

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Trafikkskolen, møt opp presis :)

2 300 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs

Kurset går over 4 dager og gir rett til øvelseskjøring. Trafikant i mørket kjøpes separat påfølgende vinter

 • Dag 1 - 24.04.23 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 2 - 25.04.23 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 3 - 26.04.23 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 4 - 27.04.23 kl. 17:00 - 20:00

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Trafikkskolen, møt opp presis :)

2 300 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs

Kurset går over 4 dager og gir rett til øvelseskjøring. Trafikant i mørket kjøpes separat påfølgende vinter

 • Dag 1 - 22.05.23 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 2 - 23.05.23 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 3 - 24.05.23 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 4 - 25.05.23 kl. 17:00 - 20:00

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Trafikkskolen, møt opp presis :)

2 300 kr

Påmelding

Trafikalt grunnkurs

Kurset går over 4 dager og gir rett til øvelseskjøring. Trafikant i mørket kjøpes separat påfølgende vinter

 • Dag 1 - 26.06.23 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 2 - 27.06.23 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 3 - 28.06.23 kl. 17:00 - 19:45
 • Dag 4 - 29.06.23 kl. 17:00 - 20:00

Plasser: 3+

Klasse: Trafikalt grunnkurs (TG)

Sted: Trafikkskolen, møt opp presis :)

2 300 kr

Påmelding

Personbil med tilhenger (B96)

Lastsikringskurs

Obligatorisk lastsikringskurs for deg som skal erverve B96 eller BE

 • Dag 1 - 27.10.22 kl. 15:00 - 16:30

Plasser: 3+

Klasse: Personbil med tilhenger (B96)

Sted: Bankveien 11, inng Meierisvingen

1 025 kr

Påmelding

Personbil med tilhenger (BE)

Lastsikringskurs

Obligatorisk lastsikringskurs for deg som skal erverve B96 eller BE

 • Dag 1 - 27.10.22 kl. 15:00 - 16:30

Plasser: 3+

Klasse: Personbil med tilhenger (BE)

Sted: Bankveien 11, inng Meierisvingen

1 025 kr

Påmelding

Kommende kurs

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

Centrum Asker & Bærum Verk Trafikkskole AS ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alt» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

For å gi deg en best mulig kundeopplevelse analyserer vi hvordan nettsidene våre blir brukt.

Denne typen cookies og pixels benyttes for å vise deg tilpassede annonser, som skal være relevante for nettopp dine interesser. Annonsene baseres på hva du har sett på, og/eller vist interesse for på vår nettside.

Les mer