Skolereglement

Centrum Asker Trafikkskole AS

Skolereglement

Velkommen til føreropplæring - vi vil gjøre vårt beste for et godt samarbeid! Ved oppstart har du kanskje valgt lærer ut fra andres anbefalinger eller blitt tildelt en fra skolens side. Det er viktig for oss at kjemien stemmer så vær derfor ikke redd for å komme med tilbakemeldinger.

Kjøretimer/Praktisk opplæring Kjørebevis må alltid medbringes - både ved skole og privat. Dette er enten beviset fra Vegvesenet for gjennomført TGK eller moped/lett-motorsykkelførerkort. Dersom dette ikke medbringes kan kjøretimen ikke lovlig gjennomføres. Det er viktig å overholde bestilte timer samt møte presis.Vi sender deg gjerne sms-varsel dagen før din kjøretime. Den som øvelseskjører med deg hjemme har mulighet til å være med på kjøretimene.

Avbestilling må gjøres senest ett virkedøgn før timen starter. For mandagstimer må avbestilling være hos oss innen 1500 fredagen før. Obligatoriske temaer har syv virkedøgns avbestillingsfrist. For førerprøve er det 3 virkedøgn. Gjøres avbestillingen senere enn dette, må du betale for timen i sin helhet. Ved sykdom kan fremvist legeerklæring godkjennes/være gyldig fravær dersom lærer får beskjed innen timen/kurset starter. Sykemelding må leveres kontoret innen 7 dager. Lærer og elev har begge 15 min gjensidig venteplikt etter at timen har begynt, men ved obligatoriske timer og kurs må du møte presis. Dersom du kommer for sent til obligatorisk time/kurs risikerer du at du ikke får deltatt, men vil likevel bli belastet for plassen.

Betaling Opplæringen skal betales den dagen den skjer. Vi har ikke mulighet til å gi kreditt, men på kontoret kan du søke om kreditt hos Svea finans og få svar med en gang. Du kan betale med kort på kontoret. Dersom du ønsker å betale over nettbank gjør du det i forkant av timen fra TABSelev. Du kan også betale med Vipps, men vær klar over at det tilkommer et gebyr til Vipps. Dersom du møter et annet sted enn kontoret skal kjøretimen være betalt på forhånd. Prisliste finner du på kontoret og på vår hjemmeside www.centrum-asker.no

Skolen vil ikke la deg gå opp til praktisk prøve/førerprøve dersom du ikke er à jour med betaling. Eventuelle kostnader/gebyrer i forbindelse med at den praktiske prøven ikke blir kjørt tilfaller eleven.

 

School regulations Welcome to driver training - we will do our best to ensure a good cooperation! At start-up, you may have chosen a teacher based on other people's recommendations or been assigned one by us. It is important to us that the chemistry is correct, so do not be afraid to give feedback.

Driving lessons/Practical training Make sure to bring valid ID and TGK permit if you are below 25 years old. It is important to comply with booked lessons as well as meet on time. We are happy to send you a text message the day before your driving lesson. The person who exercises with you at home has the opportunity to take part in the driving lessons.

Cancellation must be submitted in writing no later than one working day before the lesson starts. For Monday lessons, cancellation must be with us by 1500 the Friday before. Compulsory classes have 7 working days' cancellation deadline and the practical exam 3 days. If the cancellation is made later than this, you will have to pay for the lesson/class in full. In the event of illness, a medical certificate may be approved as valid absence. Make sure to notify your teacher before the class/lesson starts. Sick leave note from a doctor must be submitted to the office within 7 days. The teacher and the student both have 15 minutes of mutual waiting duty after the lesson has begun, but for compulsory lessons and courses you must meet on time. If you are late for the compulsory lesson/course, you risk not being able to participate, but will still be charged.

Payment All lessons/classes must be paid at the same day as it takes place. We don't give credit. You can pay by credit card at the office or via TABS.no. If you are under the age of 18, you must provide your guardian's email address.

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere nyheter

Bestilling av førerprøve

Les mer

Verv en venn eller flere - gjerne alle du kjenner!

Les mer

Førerkort for tilhenger?

Les mer

Ventetid på kjøretimer, obligatoriske kurs og førerprøver

Les mer

Praktisk prøve (oppkjøring)

Les mer

Teoretisk prøve

Les mer

Trafikant i mørket - obligatorisk kurs i mørkeperioden

Les mer

Lang ventetid på førerprøver

Les mer

Finansiering

Les mer

Vis alle

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

Centrum Asker & Bærum Verk Trafikkskole AS ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alt» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

For å gi deg en best mulig kundeopplevelse analyserer vi hvordan nettsidene våre blir brukt.

Denne typen cookies og pixels benyttes for å vise deg tilpassede annonser, som skal være relevante for nettopp dine interesser. Annonsene baseres på hva du har sett på, og/eller vist interesse for på vår nettside.

Les mer