Skolereglement

Centrum Asker Trafikkskole AS

Skolereglement

Vi her på trafikkskolen ønsker deg velkommen til trafikkopplæring og vil gjøre vårt beste for et godt samarbeid! Ved oppstart har du kanskje valgt lærer ut fra andres anbefalinger eller blitt tildelt en fra skolens side. Uansett er det viktig for oss at kjemien stemmer. Vær derfor ikke redd for å komme med tilbakemeldinger. 

TABSelev 

Vi bruker et system som heter TABS og systemet har egen elevportal. Alle elever får tilgang til sin egen side på TABSelev hvor du logger inn med mobilnummer og passord. På TABSelev finner du blant annet viktige beskjeder fra oss, oversikt over timene dine, tilbakemelding fra lærer, du kan hente ut fraværsmelding til skolen for obligatorisk kjøring og selvfølgelig betale. Vi sender deg sms når vi har lagt ut ny informasjon til deg her. 

Bestilling og avbestilling 

Kjøretimer og kurs kan bestilles på kontoret, direkte hos din lærer, på epost, via TABSelev og på nettsidene våre. Du får påminnelse på sms dagen før neste time. Timer må avbestilles senest ett virkedøgn før timen starter. For timer på mandager må avbestillingen være hos oss før kontoret stenger fredagen før. Obligatoriske temaer har syv virkedøgns avbestillingsfrist. Førerprøver kan senest avbestilles 3 virkedøgn før. Gjøres avbestillingen senere enn dette må timen betales i sin helhet. Fremvist legeerklæring kan gi gyldig fravær dersom fraværet meldes fra om før timen/kurs starter. Lærer og elev har begge 15 min gjensidig venteplikt etter at timen har begynt, men til obligatoriske timer og kurs må du møte presis.  

Betaling 

Opplæringen skal betales den dagen den skjer. Vi har ikke mulighet til å gi kreditt. Du kan betale med kort på kontoret.  Dersom du ønsker å betale over nettbank gjør du det i forkant av timen fra TABSelev. Du kan også betale med Vipps, men vær klar over at det tilkommer et gebyr til Vipps. Dersom du møter et annet sted enn kontoret skal kjøretimen være betalt på forhånd. 

Prisliste finner du på kontoret og på vår hjemmeside www.centrum-asker.no 

Krav til bevis og påsitt 

TGK-bevis og gyldig legitimasjon må medbringes til alle kjøretimer (Evt moped/MC-førerkort) Dersom dette ikke medbringes kan kjøretimen ikke gjennomføres. Den som øvelseskjører med deg privat kan være med på kjøretimene. Ikke alle har lik mulighet til å øve privat, men det er viktig med kontinuitet i opplæringen. Har du ikke mulighet til øvelse privat bør du ta timer jevnlig på trafikkskolen. 

 

ENGLISH VERSION:

A warm welcome from all of us here at the traffic school! We will do our best to work with you on your way to the norwegian driver`s license. Upon start you may have chosen a teacher based on recommendations from others or we have designated one to you. Regardless of this it is important to us that the communication between you and your teacher works to your satisfaction. Please do not hesitate giving us feedback about this. 

Below you will find useful information regarding the mandatory training for the driver`s license, a few helpful tips and our school rules. 

TABS

We use a system called TABS and this system has its own student portal TABSelev. All students can access this using their mobile number and a password. We will sms you this the first time. On TABSelev you will find important messages from us, an overview of your lessons, feedback from your teacher and the option to pay for classes. We send you an sms everytime we update your account on here.  

Booking and cancellations 

Lessons and classes can be booked at our office, directly with your teacher in the car, via email, via TABSelev and on our website. Cancellations must be given 24 hours prior to the appointment and for Monday lessons the cancellations must be given before the end of office hours the Friday before. Mandatory courses must be cancelled 1 week prior to the appointment. Lessons cancelled closer to date and time will be charged fully. Should the teacher or student be delayed, both are expected to wait for 15 mins after the lesson started, but all students must meet at the correct time for the mandatory classes. 

Payment 

The lessons and classes are to be paid the day they occur. You may pay with a bank card or via internet banking directly from TABSelev. You may also pay via Vipps. Our pricelist can be found in our office and on our website  www.centrum-asker.no 

Driving lessons/ practical training 

Always remember to bring a valid ID and – if below 25 years of age – the permit from the Statens vegvesen. Our school system will send you a reminder sms the day prior to your lesson. Whoever drives with you privately may also join in on the lessons with us and in that way help you get to your goal faster.  

 
 

 

 

 

 

Flere nyheter

Mengdetreningskurs for foreldre som skal øvelseskjøre med ungdom

Les mer

Førerkort for tilhenger?

Les mer

Trafikant i mørket - obligatorisk kurs i mørkeperioden

Les mer

Verv en venn eller flere - gjerne alle du kjenner!

Les mer

Praktisk prøve (oppkjøring)

Les mer

Teoretisk prøve

Les mer

Finansiering

Les mer

Vis alle

Inneholder bruk som krever aktivt samtykke

Centrum Asker & Bærum Verk Trafikkskole AS ønsker å gi deg en best mulig opplevelse av vår tjeneste. For å oppnå dette benytter vi informasjonskapsler (cookies) og pixels. Enkelte av disse er nødvendige for at tjenesten vår skal fungere, og andre bidrar til at du skal få en bedre og mer tilpasset opplevelse.
Ved å trykke «Godta alt» godkjenner du bruken av cookies og pixels.

Enkelte cookies er nødvendige for at nettsiden skal fungere på en optimal måte, og de er derfor ikke mulig å fjerne.

For å gi deg en best mulig kundeopplevelse analyserer vi hvordan nettsidene våre blir brukt.

Denne typen cookies og pixels benyttes for å vise deg tilpassede annonser, som skal være relevante for nettopp dine interesser. Annonsene baseres på hva du har sett på, og/eller vist interesse for på vår nettside.

Les mer